ODPUST KU CZCI ŚW. ANTONIEGOODPUST KU CZCI ŚW. ANTONIEGO

Uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego w parafii w Horyńcu- Zdroju

Zgodnie z odwieczną tradycją również w tym roku odbyły się w horynieckiej parafii
oo. Franciszkanów dwudniowe uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego z Padwy.

10 czerwca 2017 r. Nowiny  Horynieckie witały przepiękną pogodą licznie przybyłych wiernych z parafii, jak i spoza niej. Wszyscy mieli okazję wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy w czasie uroczystych mszy świętych sprawowanych
o godz.  11:00 i 17:00  przy ołtarzu polowym, w miejscu, gdzie w XVII w. objawiła się Matka Boska. Mała, urocza  dolinka uspokaja szemraniem strumyczków i zachęca do modlitwy w cieniu buków porastających  malownicze pagórki. Mszom świętym przewodniczył przybyły  z Krakowa  ekonom tej prowincji franciszkańskiej o. Bronisław Staworowski, który także wygłosił homilię. Nawiązał  w niej do postaci św. Antoniego i poddał pod refleksję miejsce każdego z nas we wspólnocie wiernych.  Mszę o godz. 17:00 upiększały śpiewem schole: Horynieckie Aniołki oraz Greccio, które wystąpiły również z koncertem przed rozpoczęciem odpustowej liturgii. Nie zabrakło pięknie zaśpiewanej Koronki do miłosierdzia Bożego. Na zakończenie uroczystości wierni mogli tradycyjnie zabrać do domu chlebek św. Antoniego. Chleb-symbol dobroci- w horynieckiej parafii z pewnością kojarzy się z ważną  postacią, uczestnikiem odpustu przed ponad wiekiem – ze Świętym Bratem Albertem Chmielowskim. Obecnie  w Kościele przeżywamy Rok św. Brata Alberta . Ten wielki, lecz skromny człowiek wzywał do tego, by być dobrym jak chleb, umieć  dzielić się z tymi, którzy potrzebują pomocy. 

W niedzielę uroczystości odpustowe odbywają się w kościele parafialnym w Horyńcu - Zdroju. Zarówno w świątyni, jak i na placu licznie zgromadzili się parafianie i goście. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem o. prowincjała Mariana Gołębia rozpoczęła się o godzinie 12:00 wprowadzeniem do kościoła relikwii Błogosławionych Męczenników z Pariacoto: o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.  Tej podniosłej chwili towarzyszyła pieśń w wykonaniu Horynieckich Aniołków i scholi Greccio-hymn beatyfikacyjny błogosławionych męczenników, o jakże znamiennych słowach: ,,Oni tutaj są. Są nadziei promiennym znakiem, ich krew do nowego życia budzi nas…” Relikwie przekazane zostały o. proboszczowi Waldemarowi Czerwonce.
Mszę koncelebrowali także o. Bronisław Staworowski, o Robert Kiełtyka -sekretarz prowincji franciszkanów w Krakowie i o. Waldemar  Czerwonka - proboszcz horynieckiej parafii. Odpustowe kazanie wygłoszone przez o. Bronisława poruszało wiele wątków, począwszy od niezgłębionej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, poprzez postać św. Antoniego i nawiązanie do heroicznej postawy wierności Bogu, jaką wykazali się polscy misjonarze w Peru zamordowani przez członków maoistycznej organizacji ,,Świetlisty Szlak” w 1991r.

Po uroczystym Te Deum… nastąpiło błogosławieństwo, po którym wierni mogli ucałować relikwie Błogosławionych Męczenników. Rozdane zostały też okolicznościowe obrazki z modlitwą dziękczynną za dar ich męczeństwa.

Nie każdego roku uroczystościom odpustowym towarzyszą tak niezwykłe wydarzenia, jak wprowadzenie relikwii, zatem odpust ku czci św. Antoniego z Padwy A.D. 2017 zapisze się jako szczególne wydarzenie w dziejach naszej parafii. Bogu dzięki, że dane nam było w nim uczestniczyć.

Agata Nesterak

Wróć