Cerkiew w RadrużuCerkiew w Radrużu

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana na lewym brzegu rzeki Radróżka w 1931. Świątynia ta posiada układ trójdzielny, z dużą ośmioboczna kopułą nad nawą główną. Wszystkie ściany tej konstrukcji kryte są gontem. Cerkiew w dniu dzisiejszym jest wykorzystywana do celów religijnych przez Kościół rzymskokatolicki.

We wnętrzu na uwagą zasługuje XVIII wieczny obraz Matki Bożej Śnieżnej.