Kancelaria parafialnaKancelaria parafialna

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Niepokalanego poczęcia NMP

37-620 Horyniec - Zdrój

Konto parafialne: 02 9101 1039 2002 2538 2034 0002

Kancelaria

Czynna:

Poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 - 18.30

W przypadkach nagłych:
- sprawie pogrzebu i do chorego o każdej porze.
Kontakt telefoniczny:

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.
Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przynosząc ze sobą:
1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią)
3. Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii)
4. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)
Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU:
Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:
1. Ustalenie daty ślubu
2. Przedstawienie wymaganych dokumentów, celem spisania protokołu przedślubnego
3. Ustalenie daty sporządzenia protokołu.

Druga rozmowa z duszpasterzem:
1. Sporządzenie protokołu przedślubnego
2. Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi
Trzecia rozmowa z duszpasterzem:
1. Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH
1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
2. Zaświadczenie ukończenia konferencji przedmałżeńskich, zaświadczenie z konferencji dekanalnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej
3. Dowody osobiste narzeczonych
4. Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (świeżej daty)
5. Ostatnie świadectwo z katechizacji
6. Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

POGRZEB

Pogrzeb zapisujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej
Należy ze sobą przynieść:
1. Akt zgonu z USC
2. Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte
Dzień i godzinę pogrzebu należy ustalić w pierwszej kolejności z duszpasterzem.