Liturgiczna Służba OłtarzaLiturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun: o. Bogdan Klóska

 
Zbiórka ministrantów w każdą sobotę o godz. 10.30!

Kościół Zdrojowy

ZARZĄD MINISTRANCKI

PREZES: Damian Gliniak

ZASTĘPCA PREZESA: Artur Pakuła

Punktacja:
Udział w niedzielę na Mszy św. – 2p.
Udział w niedzielnej Mszy nie na swoim dyżurze – 1p.
Udział na swoim dyżurze w dzień zwykły – 2p.
Dodatkowy udział na Mszy św. – 3p.
Za czytanie na Mszy św. – 2p.
Za sprzedaż gazet... puszki – 1p.
Udział na zbiórce – 2p.
Udział na nabożeństwie np. różaniec, Drodze Krzyżowej.... – 2p.

Ministranci z kościoła św. Brata Alberta Chmielowskiego
Opiekun: o. Bogdan